Demag kranen met V-ligger

DÜSSELDORF – Er verandert veel in de wereld van kranen en hijswerktuigen. De innovaties hebben de laatste jaren vooral betrekking op processorsturingen, frequentieregelingen en draadloze bedieningen. Kranen zijn daardoor sneller, betrouwbaarder en veiliger geworden. Doordat alle functies bewaakt worden, is de levensduur van de besturing, maar vooral de motoren veel langer geworden.

Opmerkelijk is dat deze veranderingen voornamelijk zijn gericht op besturingen. Constructief veranderde er niet veel. Totdat de Demag ingenieurs een uniek concept uitvonden waarmee kraanliggers veel lichter gebouwd kunnen worden. De vakwerk kraan kennen we uit het verleden maar Demag heeft dit concept geperfectioneerd. De spijlen worden met krachtige rekenprogramma’s qua vorm en afmetingen geoptimaliseerd. En de benodigde bouwdelen worden digitaal naar de productiemachines gecommuniceerd die ze vervolgens automatisch snijden en buigen. Hierdoor kan Demag de V-ligger voor dezelfde prijs als de veel zwaardere kokerligger aanbieden.

Door het gepatenteerde ontwerp is deze ligger ongeveer 17% lichter in eigen gewicht en zijn de oscillatie karakteristieken vermindert met maximaal 30%. Dit resulteert in het preciezer kunnen positioneren van uw kwetsbare ladingen terwijl uw gelijktijdig een snellere productiecyclus realiseert.

De Demag V-ligger is zo licht doordat er aanzienlijk minder staal in verwerkt wordt. Hoe groter de overspanning en hoe zwaarder de last des te groter uw voordeel, dat weer uitwerkt op de kraanbanen en het gebouw. De krachten die de kraan op de rail uitoefent zijn aanmerkelijk lager dan bij een conventionele kraan waardoor er vaak lichtere baanprofielen en soms zelfs gebouwkolommen toegepast kunnen worden.

Technici van Demag hebben onderzocht waar de meeste krachten in een kokerligger optreden. Zij concludeerden dat de krachten in de ligger zich verdelen in een V vorm. Met deze kennis hebben ze een programma ontwikkeld dat een ligger ontwerpt met stijfheid op die plaatsen waar ook daadwerkelijk krachten optreden. Het programma dimensioneert de speciale dwarsbalken en verbindingsstukken die in staat zijn om de druk en trekkrachten te absorberen en te dempen. Een ‘dansende’ last hangt veel sneller stil. Daarnaast kan de ligger 2.5x zoveel lastwisseling aan waardoor de levensduur dus veel langer is. Kranen met een V-ligger zijn ook stiller en veroorzaken minder lichtschaduw.

Maak deel uit van deze revolutie op kraangebied. Verschillende bedrijven zijn u al voor gegaan. Voor meer informatie over deze ligger of andere Demag kraansystemen kunt u contact opnemen met kraansystemen@demag.nl